Skip to content

Oterholt-navnet har lange tradisjoner knyttet til skogsdrift og fyringsved. Det var min oldefar som i sin tid kjøpte Oterholt-gården rett nord for Skien. Både min bestefar Bernhard og far Torkild drev med skogsarbeid, for det meste hos godseieren på Løvenskiold Fossum Hovedgård. Gjennom vinteren lå de i koie ved Luksefjell og hogg tømmer. Med flesk, brød og svart kaffe som basis-kost.

Men nå er det andre tider – for Google har kjøpt opp 2000 mål av disse skogsområdene, med planer om et gigantisk datasenter der….

Mens jeg – etter et langt liv på kontor i kommunen – som pensjonist har tatt opp igjen arven, ved å drive i skogen med ved.

Back To Top